Գյուղատնտեսության ոլորտում պահանջվող հմտությունների և երիտասարդների՝ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատելու շահադրդվածությանն ուղղված հարցում

Download
Չորեքշաբթի, Հուլիս 31, 2019

Սույն զեկույցը ներկայացնում է գյուղատնտեսության ոլորտում պահանջվող հմտությունների և երիտասարդների՝ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատելու շահադրդվածությանն ուղղված հարցման արդյունքները։ Այս հարցումն իրականացվել է  Եվ ր ո պակ ան մ ի ո ւ թյ ան կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության - Սեյ-Յես․ հմտություններ աշխատանքի համար» ։