safeguarding

Nulti stepen tolerancije prema nasilju i zloupotrebi djece

Naša organizacija ima nulti stepen tolerancije prema nasilju ili zloupotrebi djece u zajednicama u kojima radimo, ali i odraslih osoba u slučajevima u kojima su počinitelji naši uposlenici ili saradnici. Mi imamo detaljne Politike i Protokole koji definišu postupanja sa ciljem zaštite djece i odraslih osoba iz zajednica od seksualnog iskorištavanja i zloupotreba, kao i ostalih oblika nasilja i kršenja njihovih prava.Imamo mehanizme koji omogućavaju zajednicama, našim korisnicima i osoblju da nam prijave potencijalne slučajeva nasilja. Radimo na edukaciji naših terenskih uposlenika i saradnika za prepoznavanje i odgovaranje na slučajeva nasilja prema djeci, ranjivim odraslim osobama, ili našim uposlenicima.

Pozivamo vas da se upoznate sa Politikom o zaštiti djece i odraslih koja nas vodi u našem radu i kreiranju poslovnih odnosa.

Dodatno, pozivamo svakoga ko ima bilo kakvu zabrinutost ili saznanje, bilo vezano za ponašanje World Vision uposlenika, ili za nasilje prema djeci ili ranjivim grupama iz naših programskih područja, da podnese prijavu koristeći raspoložive mehanizme, a mi se obavezujemo da ćemo preduzeti odgovarajuće korake i pružiti vam povratnu informaciju o svojoj intervenciji.

Osoba zadužena za Zaštitu u našoj organizaciji je odgovorna da osigura adekvatnu realizaciju Politike o zaštiti na svim nivoima, kao i nesmetano funkcionisanje svih relevantnih mehanizama.

Svoje prijave možete podnijeti popunjavanjem obrasca za prijavu incidenta i slanjem istog na e-mail adresu mirela_borkovic@wvi.org, ili anonimno preko našeg upitnika za anonimnu prijavu. Imajte u vidu da je anonimno prijavljivanje za sada moguće samo na engleskom jeziku i da, u slučaju anonimne prijave, WV osoblje neće imati mogućnost informirati vas o potencijalnim poduzetim koracima.